Heeft u in 2018 een installatie met zonnepanelen aangekocht dan heeft u tot uiterlijk 30 juni 2019 om uw btw-teruggaaf aan te vragen.

Voor de aanvraag voor de btw-teruggaaf op de aankoop en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing van de uitvoeringsregelingen onder belastingen en toeslagen op 31 december 2018 door staatssecretaris van Financiën, Menno Snel is er nu een termijn van 6 maanden vastgesteld na afloop jaar van aankoop en installatie.

Dat betekend dus dat als u dit jaar een zonne-installatie aanschaft dat u de btw-teruggaaf uiterlijk aangevraagd moet hebben op 30 juni 2020.

Zou u de aanvraag vergeten in te dienen voor of op 30 juni dan heeft u alsnog 4,5 jaar de tijd aanvraag te doen voor een ambtshalve teruggave maar deze route vergt extra moeite en is omgeven van meer onzekerheden en wordt dus voor het consument afgeraden.

Hoe kunt u een aanvraag voor btw-teruggaaf aanvragen? Meestal informeert uw installateur welke stappen u moet nemen, anders kunt u ook de pagina “eigenaren van zonnepanelen” op de website van de belastingdienst bezoeken, (Link: Belastingdienst – eigenaren van zonnepanelen) daar vind u alle informatie die u nodig heeft.