Voor het eerst investeert de EIB (Europese Investeringsbank) in een stimuleringsfonds dat leningen faciliteert aan particulieren. Voorheen was dat alleen aan fondsen met stimuleringsregelingen voor bedrijven.

De EIB steekt 75 miljoen euro in “Duurzaam Thuis” en dit bedrag wordt ook nog eens aangevuld door een bijdrage van 75 miljoen euro vanuit de provincie Limburg.

Provincie Limburg stelt de Limburgse woningeigenaren en huurders reeds enkele jaren een stimuleringslening beschikbaar waarmee ze hun bestaande woning kunnen verduurzamen en/of levensloopbestendig maken. Met deze extra investeringen is “Duurzaam Thuis” nu Nederlands grootste duurzaamheidsregeling voor particulieren.

In Limburg staan doorsnee wat meer gedateerde en minder goed geïsoleerde woningen dan in de rest van ons land. Het geld wordt in de komende 5 jaren uitgeleend aan duizenden particulieren die hun huis gaan verduurzamen en/of levensloopbestendig maken met een beoogde CO²-reductie van ±37.500.000 kg die erg hard nodig is in de energietransitie voor Limburg.

Wilt u meer weten over de stimuleringslening “Duurzaam Thuis” dan kunt u hierover alles vinden op de website van de provincie Limburg www.limburg.nl/duurzaamthuis

Bron: de Limburger, Limburg1 en Provincie Limburg     Bron foto: “Duurzaam Thuis” folder Provincie Limburg